X
تبلیغات
رایتل

_____ شبیـه یـکـ دختــــر خــوب! _____
عـشق اگر اینست مرتـد می شوم ...... خـوب اگر اینست من بـد می شوم!!
طـعم صـدایـشان...

هواللطیفـــــــــــــ :


ساعت دو شبــ اسـت که با چشم بی ‌رمق

چیزی نشسته‌ام بنویسم بر این ورق

 

چیزی که سال‌هاست تو آن را نگفته‌ای

جز با زبان شاخه گل و جلد زرورق

 

هر وقت حرف می‌زدی و سرخ می‌شدی

هر وقت می‌نشست به پیشانی‌ات عرق

 

من با زبان شاعری‌ام حرف می‌زنم

با این ردیف و قافیه‌های اجق وجق

 

این بار از زبان غزل کاش بشنوی

دیگر دلم به این همه غم نیست مستحق

 

من رفتنی شدم، تــو زبان باز کرده‌ای!‌

آن هم فقط همینکه: ""  بـــــرو، در پناه حق  """ نجــــمه زارع "

از ایــنــجــــــــا"  گوشــــــ  بـــــــدهــــــ "****************************************
آدمـها تمام نمی شوند !

آدمـــها نیمه شب ، با همه آنچه در پس ذهن تــو، برایت باقی گذاشته اند ، به تـــــــو هجوم می آورند !


[ 10 اردیبهشت 1391 ] [ 02:07 ] [ دختری که شع ـر شد ]
گاهی نه این هستم نه آن...

در کل شهــر خاله زنـک هــا نشستــه اند درباره ی زنـــی که منـــم داوری کننــد ... ===================== الــــی در تلگــرام : @Eligoodlady
اسمت چه بود؟؟؟!!!
تعداد غریبه ها: 49159

بک لینک فا