X
تبلیغات
رایتل

_____ شبیـه یـکـ دختــــر خــوب! _____
عـشق اگر اینست مرتـد می شوم ...... خـوب اگر اینست من بـد می شوم!!
طـعم صـدایـشان...

هواللطیفـــــ :
عاصی شدم بریده ام از اینهمه عذاب

از گریه های هر شبه ام روی تختخواب

 

ده سال می شود که برایم غریبه ای

ده سال می شود که خرابم .. فقط خراب ..

 

شاید تو هم شبیه دلم درد می کشی

شاید تو هم همیشه خودت را زدی به خواب

 

از من چه دیده ای که رهایم نمی کنی؟

جز بی قراری و غم و اندوه و اعتصاب؟!

 

جز فکر های منفی و تصمیم های بد

جز قرص های صورتی ضد اضطراب؟!

 

اصلا تو بهترین بشری! من بدم بدم!!

بگذار تا فرو بروم توی منجلاب

 

لعنت به من دومرتبه در خواب دیده ام

دارم به مرد زندگیم میدهم جواب

 

پاشو بیا دوباره تنم را کبود کن

من یک "  زنـــــم " که با لگدی می شوم مجاب!!!!!


" زهــــرا شــعبــانـــی " 


ازاینــــــجـــــــا" گــــوشــــ بــــــدهـــــ "

****************************************************

روز ِ زنــــــ  بر  بـــزرگــــ  مـــــرد زنــــدگــــی ام مبارکـــــــــ :


تو روشن می کنی خورشید و هر روز

تو هر شب تـــــوی جلد ماه میری
بگیر دستامو محکم تا نیافتم
زمین می لرزه وقتی راه میری
دلم با خنده ی تـــو گرم می شه
تو روزایی که دنیا سرد باشه
تــو رو حس می کنم می فهمم اینو

یه " زنــــــــــ " می تونه گاهی مــــــــرد باشه >>>>  از اینجا "  گــــوشــــ بـــدهـــــ"[ 23 اردیبهشت 1391 ] [ 12:40 ] [ دختری که شع ـر شد ]
گاهی نه این هستم نه آن...

در کل شهــر خاله زنـک هــا نشستــه اند درباره ی زنـــی که منـــم داوری کننــد ... ===================== الــــی در تلگــرام : @Eligoodlady
اسمت چه بود؟؟؟!!!
تعداد غریبه ها: 49159

بک لینک فا