X
تبلیغات
رایتل

_____ شبیـه یـکـ دختــــر خــوب! _____
عـشق اگر اینست مرتـد می شوم ...... خـوب اگر اینست من بـد می شوم!!
طـعم صـدایـشان...

هواللطیفـــــــــــ :گاهی چنان بـدم که مبادا ببینیــــــم

حتی اگر به دیده رویا ببینیــــــــم


من صورتم که به صورت  شبیه نیست
بر ایـــن گمان مباش که زیبا ببینـــــم


شاعر شنیدنی ست ولی میل، میل  توست

آماده ای که بشنوی ام یا ببینـــــــیم


این واژه ها صراحت تنهایی من اند
با این همه مخواه که تنها ببینیم


مبهوت می شوی اگر از روزن ات شبی

بی خویش در سماع غزل ها ببینیم

 
یک قطره ام و گاه چنان موج می زنم

در خود که ناگزیری دریا ببینیم


شب های شعر خوانی من بی فروغ نیست

اما تــــــــــو با چراغ بیــا تا ببینــــیم

 


 // محمــد علی بهمنی //از اینــــجـــا"  گوشـــــ  بـــــدهــــ "

[ 28 اردیبهشت 1391 ] [ 02:13 ] [ دختری که شع ـر شد ]
گاهی نه این هستم نه آن...

در کل شهــر خاله زنـک هــا نشستــه اند درباره ی زنـــی که منـــم داوری کننــد ... ===================== الــــی در تلگــرام : @Eligoodlady
اسمت چه بود؟؟؟!!!
تعداد غریبه ها: 49159

بک لینک فا