X
تبلیغات
رایتل

_____ شبیـه یـکـ دختــــر خــوب! _____
عـشق اگر اینست مرتـد می شوم ...... خـوب اگر اینست من بـد می شوم!!
طـعم صـدایـشان...

هوالــلطیفـــــ :


نمی آیی چرا امشب؟هنوز این چشمها باز است

نخوابیدم، نیاسودم، نگو این تازه آغاز است


نشستم چشم در راهت که باز آیی تو چون رویا

ز خود هر لحظه می پرسم : می آید امشب او آْیــا؟


نمی آیی ، نمی دانی من و دلتنگی هر شب

تو میخندی به اشعارم و چشمی منتظر در شب


من و مهتاب و تنهایی ، شب و یک آسمان غربت

و چشمی خیره بر کــــــوچه و تنها ضجـــه ی ساعت


سوالی بی جواب امشب ، فضای کوچه را پر کرد

سوال این بود می دانی؟جوابش غصه بود و درد!


"بـــــگو کــــوچه خبر داری که عزم آمدن دارد؟

و یا نه او نمی آید و کـــــوچه  بــــاز میبــــارد...."


میان کوچه می رقصد ، سکوتی سرد و وهم آلود

به خود می گویم آیا این  خدایا قسمت من بود؟!


هزاران شب گذشت و تو نگشتی عابــــــر کــــوچه

بیا برگرد رحمی کن ، به تــــنها شاعــــــر کـــوچه


به دستم دفتـــر حافــــظ به ایوان مــیروم امشب

نمیگویم خداحافـــظ ، سکوتی زائــر این لـــب


در ایـوان این " الــــــی " امشب نشسته چشم بر راهت

که در تاریکی کــــوچه ، ببیــــند روی چون ماهــــــت


" الــــــــی "


از اینـــــجـــــا " گـــوشـــــ بــــدهـــــ "

[ 26 مرداد 1391 ] [ 22:31 ] [ دختری که شع ـر شد ]
گاهی نه این هستم نه آن...

در کل شهــر خاله زنـک هــا نشستــه اند درباره ی زنـــی که منـــم داوری کننــد ... ===================== الــــی در تلگــرام : @Eligoodlady
اسمت چه بود؟؟؟!!!
تعداد غریبه ها: 49159

بک لینک فا