X
تبلیغات
رایتل

_____ شبیـه یـکـ دختــــر خــوب! _____
عـشق اگر اینست مرتـد می شوم ...... خـوب اگر اینست من بـد می شوم!!
طـعم صـدایـشان...

هواللطیفــ:  

 

نشد که زندگی ام را کمی تکان بدهی
نخواستی سر این عشق امتحان بدهی 


نخواستی که بمانی و دردهای مرا

فقط یکی دو سه سالی به دیگران بدهی 


قرار بود همین روزها به هم برسیم
قرار بود تو" بابا "شوی و نان بدهی

نگو که آمده بودی سری به من بزنی

و بعد بگذری و دل به این و آن بدهی 


نگو از اول این راه عاشقم نشدی

نگو که آمده بودی خودی نشان بدهی 


گناه فاصله ها را به پای من زدی و...

نخواستی به تن خسته ام زمان بدهی 


چه اتفاق غریبی ست اینکه دل بکند

کسی که حاضری آسان براش جان بدهی 


نشسته ام سر سجاده رو به روی تو باز

هنوز منتظرم در دلم اذان بدهی.....

"زهــرا شعبانی "


از اینــجــا " گـــوشـــ بـــدهــ "


" الــی این شعر را  خیلی زیاد میمیرد!"

[ 20 دی 1391 ] [ 18:32 ] [ دختری که شع ـر شد ]
گاهی نه این هستم نه آن...

در کل شهــر خاله زنـک هــا نشستــه اند درباره ی زنـــی که منـــم داوری کننــد ... ===================== الــــی در تلگــرام : @Eligoodlady
اسمت چه بود؟؟؟!!!
تعداد غریبه ها: 49159

بک لینک فا