X
تبلیغات
رایتل

_____ شبیـه یـکـ دختــــر خــوب! _____
عـشق اگر اینست مرتـد می شوم ...... خـوب اگر اینست من بـد می شوم!!
طـعم صـدایـشان...

هواللطیفـــــــــــ :مرا راه گلو ای بغض غم، وا می کنی یا نه؟
برایم چاره ای جز گریه پیدا می کنی یا نه؟


ببین سوز درونم از خطوط چهره ام پیداست
تو هم در چهره ام غم را تماشا می کنی یا نه؟


دلم در هر طپش صد بار آواز تو را خواند
نمی دانم تو هم یاد دل ما میکنی یا نه؟


فشردم بار ها زنگ در میخانة چشمت
که آیا بین عشاقت مرا جا می کنی یا نه؟


تو در قلب منی هرجا که هستی هر کجا باشی
ندانم کنج این ویرانه مأوا می کنی یا نه؟
 
گلی، باغی، بهاری، گلشنی، چون عطر صحرایی
برای دیدن گل عزم صحرا می کنی یا نه؟


چنان امروز زیباتر ز دیروزی، که گیجم من
تو خود را اینچنین هر روز زیبا می کنی یا نه؟


میان عقل من با عشق تو دعواست روز و شب
تو هم مانند من با خویش دعوا می کنی یا نه؟؟؟


 " احســـــان تاجــــــی "


از ایــنــجــــــــا" گوشــــ بــــدهــــ "

[ 9 اردیبهشت 1391 ] [ 00:39 ] [ دختری که شع ـر شد ]
گاهی نه این هستم نه آن...

در کل شهــر خاله زنـک هــا نشستــه اند درباره ی زنـــی که منـــم داوری کننــد ... ===================== الــــی در تلگــرام : @Eligoodlady
اسمت چه بود؟؟؟!!!
تعداد غریبه ها: 49159

بک لینک فا